För att uppnå en destinationsutveckling där hållbarhetsarbetet är centralt fokuserar vi tillsammans med Arlandastad Group på tre områden: planeten, samverkan och människan. Vi stöttar fullt ut den övergripande ambitionen att utveckla attraktiva destinationer som bidrar till en hållbar utveckling.  

Medvetenheten kring hållbarhet och miljöpåverkan har ökat kraftigt de senaste åren. Detta har påverkat eventbranschen på flera sätt och på Scandinavian XPO strävar vi efter att möta de höga krav som företag och arrangörer ställer idag. På samma sätt som vi har lyssnat på branschens behov av funktionella och effektiva utrymmen med bra logistik har vi ett helhetstänk kring hållbarhet vilket även omfattar våra samarbetsparters på Scandinavian XPO.  
 
Under 2023/2024 fortsätter vi att jobba dedikerat och aktivt genom att följa upp, säkerställa och dokumentera vårt miljöarbete. Genom ett systematiskt tillvägagångssätt kommer vi att planera, införa och förvalta ett miljöledningssystem.  

På Scandinavian XPO ser vi fram emot att vara den självklara arenan för hållbara events - idag och i framtiden.