Together with our partners Great Events Catering, Workman Event, Tarantsec and Coor we make sure the service, food and drink, security, technology, and logistics live up to the highest expectations.

Great Events Catering
Great Events Catering är exklusiv leverantör av all mat och dryck hos Scandinavian XPO. Gastronomin präglas av inspiration från naturen. Maten tillagas från grunden på fina och naturliga råvaror, ofta närproducerade och svenska, utan onödiga tillsatser. Allt för smakens och upplevelsens skull. Köksteamet arbetar med råvaror i säsong för att skapa goda, tilltalande rätter med finess. Oavsett om det är sittande middag, gående lunchbuffé, frukostmöte, stående mingel, fika eller after work med tilltugg jobbar Great Events Catering utifrån målsättningen att maten är lika viktigt som mötet.
Workman Event
Genom vårt nära samarbete med totalleverantören Workman Event, säkrar vi grundförutsättningarna för att skapa events som både är logistiskt genomförbara, effektfulla och minnesvärda. Tillsammans siktar vi på att möta, och gärna överträffa, förväntningar, krav och önskemål. Workman Event har ett lösningsorienterat arbetssätt och djupa kunskap inom events, mässor och inredningsproduktion. Deras närvaro hos Scandinavian XPO och inblick i allt gällande våra lokaler är en oslagbar kombination. Workman arbetar förutom med byggnationer, design och uthyrning även som Scandinavian XPOs tekniska leverantör vilket innebär byggteknisk säkerhet som eldragning, vattendragning, fästpunkter i taket samt truckkörning inne i lokalerna. 
Tarantsec
Hos oss värderas trygghet och säkerhet högt. Genom vårt samarbete med säkerhetsföretaget Tarantsec är säkerhetstänket omfattande och något som planeras i samråd med arrangörerna. För bästa och tryggaste upplevelse planeras evenemangssäkerhet i nära samarbete mellan anläggningen, arrangören och Tarantsec. Som arrangör hos Scandinavian XPO ges möjlighet till trygg vägledning och lösningsorienterat mindset. Tarantsec är ett auktoriserat säkerhetsföretag, grundat 2005, med särskild inriktning på konsert- och evenemangssäkerhet.
Coor
Som ledande facility management-leverantör, främst inriktad mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag är Coor en självklar samarbetspartner på Scandinavian XPO. Coors specialistkompetens gällande fastighetsservice bidrar till trygghet och trivsel i vår anläggning. Vi värdesätter flexibilitet då variationen är stor beroende på evenemangens utformning, besöksflöden samt omfattning. Målsättningen är att skapa en välmående, välfungerande och smidig miljö som uppskattas av såväl arrangörer som besökare. 

Great Events Catering
Great Events Catering
Great Events Catering is the exclusive supplier of all food and drink at Scandinavian XPO. Its standout kitchen is inspired by nature. Food is prepared from scratch using the best natural ingredients, often Swedish, preferably locally produced, and without unnecessary additives. All for the taste and the experience. The kitchen team works with seasonal ingredients to create delicious, appealing dishes with finesse. Sit-down dinners, finger buffets, breakfast meetings, drinks receptions with canapés, morning coffee: whatever the occasion, Great Events Catering works on the principle that the food is as important as the meeting. ‍
Workman Event
Workman Event
Our close collaboration with Workman Event, supplier of all-in-one solutions, means we are positioned to create events that are logistically feasible, effective, and memorable. Together, we aim to meet, and preferably exceed, our clients’ expectations, requirements, and wishes. Workman Event brings its solution-oriented approach and detailed knowledge to events, trade fairs, and productions. Its permanent presence at Scandinavian XPO and thorough knowledge of all the venues is an unbeatable combination. In addition to construction, design, and rental services, Workman Event is also Scandinavian XPO’s technical services supplier, covering health and safety such as electrical wiring, water supply, suspension equipment, and any vehicles driven inside the venues. 
Tarantsec
Tarantsec
Safety and security are of the utmost importance to us. Working with the security company Tarantsec prioritises that security mindset, including in consultation with event organisers. For the best, safest visitor experience at every event, security is planned in close cooperation between Scandinavian XPO, the organiser, and Tarantsec. When organising an event at Scandinavian XPO, you will have access to detailed, solution-oriented guidance. Tarantsec is a registered security company, founded in 2005 to have a special focus on concert and event security.
Coor
Coor
As a leading provider of facility management services, primarily focused on complex, integrated facility management, Coor is an obvious Scandinavian XPO partner. Coor’s expertise in facility services contributes to our guests’ security and well-being. We value the flexibility on offer in view of the variation in event designs, scope, and visitor footfall. Our shared goal is a thriving, efficiently run, adaptable environment, appreciated by both organisers and visitors.
No items found.
No items found.