För gäster och besökare finns förutom hotell och longstay även andra verksamheter som ger besöket ett mervärde. Hela fastigheten har genomgått en omfattande modernisering och rymmer ett attraktivt utbud för besökarna och området i stort. ​

Här finns bland annat Quality Hotel Arlanda XPO med restaurangen The Social, Stockholm Hotel Apartments,  Co-working By Stockholm Hotel Apartments och Impa Golf.

Se hela utbudet av service och verksamheter här.

Scandinavian XPO Plaza - skräddarsydda kontorslokaler och ytor för butiksverksamheter

Scandinavian XPO ligger i Explore Arlandastad som mitt emellan Stockholm och Uppsala är ett område och knutpunkt för människor och framåtriktade verksamheter. Den södra delen i Scandinavian XPO har fått namnet Scandinavian XPO Plaza och har ett generöst ljusinsläpp, omfattande takhöjd och utrymme för bland annat service, verksamheter, pop-up lösningar, sittplatser och andra aktiveringsytor som även går att kombinera med bokningar av möten, evenemang, konferenser, mässor och kongresser.

De lokaler som finns tillgängliga för uthyrning ger stor möjlighet till individuell anpassning för verksamheten oavsett om det är en butik, serviceinrättning eller produktionsverksamhet. Här finns närhet till parkering samt lastintag som underlättar smidigheten för kunder och leveranser. Såväl kontor som butiker i Scandinavian XPO får ett starkt utgångsläge och blir en del av en attraktiv plats. De lokaler som finns tillgängliga för uthyrning ger stor möjlighet till individuell anpassning för verksamheten oavsett om det är en butik, serviceinrättning eller produktionsverksamhet.  Såväl kontor som butiker i Scandinavian XPO får ett starkt utgångsläge och blir en del av en attraktiv plats på ett strategiskt läge.

Intresserad av att bli granne med Nordens närmaste mötesplats?

Vänligen kontakta:

Catarina Sjömark. Affärsutvecklare
catarina.sjomark@arlandastad.se

0706-69 10 10