– Vi är glada över att återigen få välkomna Regeringskansliet som en av våra kunder och ser fram emot att erbjuda dem vår högkvalitativa service och moderna faciliteter. Det här är ett otroligt stort uppdrag vi landat som sätter Scandinavian XPO på den internationella spelplanen. Den generar även affärer för flera av våra partners och området i stort. Exempelvis för hotell, restauranger och service som finns här, säger Anna Bauer, VD för Scandinavian XPO.

Strategiskt läge för möten, mässor och evenemang

Scandinavian XPO öppnade för första gången under 2021 och under den korta tid som arenan har varit igång har man redan hunnit genomföra flera viktiga möten med hög säkerhet. Under 2021 hölls bland annat OSSE-mötet på plats i Scandinavian XPO och både USA:s, Rysslands och Canadas utrikesministrar deltog utöver majoriteten av EU:s utrikesministrar.  

Det lyckade OSSE-mötet som hölls i arenan under december 2021 med 57 utrikesministrar och deras delegationer visar vilken höjd Scandinavian XPO erbjuder säkerhetsmässigt, men också hur man kan skapa inspirerande och kreativa rum för sina möten i lokalerna. OSSE-mötet var det möte med högsta säkerhet som ägt rum hittills i svensk historia.  

Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd

Den 1 januari – 30 juni 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd. Ordförandeskapet innebär att Sverige under sex månader planerar och leder arbetet i ministerrådet samt att Sverige företräder rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner. På Sveriges ordförandeskaps hemsida, sweden2023.eu, hittar du mer information och ordförandeskapsperiodens inplanerade konferenser, möten och workshops.