Scandinavian XPO:s resa mot den höga säkerhetsnivån de besitter idag började 2021 med Sveriges ordförandeskap i OSSE, en fredsbevarande organisation och när de hyrde  ut sin anläggning till Sveriges ordförandeskap i EU som avslutades förra sommaren.

– Vi har haft ett antal högnivåmöten de senaste tre åren. I allt från regeringsmöten till internationella konferenser har vi arbetat tätt tillsammans med myndigheter och säkerhetsexperter för att säkerställa att varje evenemang är säkert och tryggt, säger Anna Bauer, vd på Scandinavian XPO.

Närheten till Arlanda flygplats är en nyckelfaktor som bidrar till anläggningens säkerhet.

– Våra långväga gäster landar på Arlanda och är framme inom några minuter, vilket minskar riskerna som kan uppstå vid längre transporter och kostsamma avspärrningar. Dessutom använder vi ett säkerhetsbolag som arbetar tätt med oss från planering till genomförande, för att möta varje evenemangs  specifika säkerhetskrav, säger Anna Bauer.

Scandinavian XPO har infört en rad säkerhetsåtgärder för att hantera olika typer av risker, från brand och nödsituationer till pandemirelaterade frågor. Anläggningens geografiska placering ger också en möjlighet att införa en 360-graders säkerhetsbevakning, en så kallad PL-23, runt anläggningen. Något som är svårt att göra på andra platser.

– Vår personal är även tränad och utbildad i krishantering samt  in- och utrymning, vilket är ovanligt för mötesanläggningar. Vi har även en omfattande säkerhetsplanering tillsammans med polis och SÄPO för högnivåmöten. Vårt samarbete med myndigheter och regeringskansliet säkerställer att Scandinavian XPO håller högsta möjliga säkerhetsstandard, säger Anna Bauer.

Scandinavian XPO strävar också efter att kommunicera sina säkerhetsåtgärder till kunder och besökare.

– Vi vill försäkra våra gäster om att de är i en trygg miljö. Anläggningen är även designad så att människor kan transporteras till olika platser genom olika passager utan att behöva vistas i publika utrymmen, säger Anna Bauer.

Säkerheten i Scandinavian XPO är inte bara en fördel för högnivåmöten.

– Vi har haft möten som inte kräver särskild säkerhetsnivå , men möjligheten finns. Vi arbetar med logistiklösningar och säkerhet kring större evenemang, som när 4 300  gym-medarbetare tränade här i januari, säger Anna Bauer och tillägger:

– Vårt team hanterar komplexa situationer bakom kulisserna, vi har många fördelar tack vare vårt läge utanför city och den kompetens som finns i anläggningen. Vi vill vara en trygg plats för företag och deras anställda att mötas på, även i oroliga tider och på en plats som inte drar uppmärksamhet till sig så som exempelvis mitt i en storstad.

Om Scandinavian XPO:

Scandinavian XPO är en mötes- och evenemangsarena ett fåtal minuter från Stockholm Arlanda Airport. Anläggningen har stora, flexibla evenemangs- och mässhallar, funktionella möteslokaler och konferensrum där arrangörer kan skapa stora möten med fantastiska helhetsupplevelser. Oavsett om det är välbesökta mässor, smakrika galamiddagar, inspirerande konferenser eller internationella kongresser.