• hem
 • hållbarhet

EN BYGGNAD HELT UTAN FARLIGA ÄMNEN ELLER HÄLSOVÅDLIGA EMISSIONER

 BYGGNADEN

 • Samtliga material, färger och lim har granskats i detalj.
 • Vi har utformat luftbehandlingsinstallationerna så att inomhusluften är fri från föroreningar.
 • Byggnadsmaterial har anskaffats på ett ansvarsfullt sätt, för att minska miljöpåverkan och negativ socioekonomisk påverkan.
 • Allt trä är ursprungsmärkt.
 • Energiförbrukningen är 25% lägre än myndighetskrav och byggnaden använder bara energi från gröna källor.
 • Vi värnar om vårt vatten genom att installera vatteneffektiva blandare, WC och duschar.
 • Belysningen är utformad för att ge maximal visuell komfort. Den är zonindelad och anpassad efter varje rums karaktär och vilka aktiviteter som kommer ske där.
 • Allt operativt avfall källsorteras och transporteras till återvinning.
 • Planteringarna skapar ökad biologisk mångfald inom området. I skogsdungen skapar vi fler boplatser för insekter.
 • Vi har simulerat det termiska klimatet och följer upp hur brukarna upplever byggnaden.
 • Byggnaden är utformad för att ha en god akustisk komfort. Vi har valt att ha en ljudklass som är strängare än myndighetskrav.
 • Installationerna är uppkopplade mot byggnadens överordnade styr- och övervakningssystem för att kunna följa upp och drifta byggnaden på ett effektivt och bra sätt.  
 • Under byggskedet återbrukar vi så mycket av befintligt material som möjligt. Resterande avfall källsorteras för återvinning.
 • Vi säkerställer en säker arbetsplats som värnar både om entreprenörernas medarbetarnas och grannars välmående.

MAT OCH DRYCK

 • Genom aktiva och medvetna val väljer vi i möjligaste mån miljömärkta varor, tjänster och produktionsvägar för att agera klimatsmart. Vi vågar ställa krav på våra leverantörer även om det ibland innebär att vi är krångliga. Det gör vi eftersom vi vill vara med och driva utvecklingen framåt mot ett hållbart samhälle.
 • Vi är stolta över att i möjligaste mån laga all mat från grunden utan onödiga tillsatser då vi tror att maten blir både godare och hälsosammare då. Till exempel lagar vi vår egen vegetariska halloumiburgare, kokar egna fonder och bakar våra egna kakor.

ÖVRIGT

 • En viktig del i vårt miljöarbete är att sätta tydliga och realistiska miljömål. Vi vill att målen ska vara nåbara men ändå göra väsentlig skillnad. Idag är cirka 20 procent av de råvaror vi köper in ekologiska, det vill säga KRAV-godkända livsmedel. För en verksamhet av vår storlek och med den kvantiteten råvaror vi omsätter blir minsta procentenhet viktig. Genom att förnya och utöka våra KRAV-certifierade råvaror och tydliggöra vår inköpspolicy, kan vi tillsammans med våra gäster göra mer och mer skillnad för varje år som går. Vi arbetar ständigt med att bli ännu bättre inom alla dessa områden.
 • Transporter – Under utredning – vi siktar mot eldrivna bussar.

Denna sida kommer att uppdateras löpande allt eftersom vårt hållbarhetsarbete fortskrider.