• hem
  • airport city stockholm

VI ÄR EN DEL AV NÅGOT STORT

Mittemellan Stockholm och Uppsala, i området kring Stockholm Arlanda Airport, växer nu en ny stad fram. Airport City Stockholm kommer att ha en avgörande roll för tillväxten i Stockholmsregionen och Sverige. Läget är svårslaget då de företag som etablerar sig här kommer att vara anknutna till landets två mest växande regioner – samtidigt som de har resten av landet och världen runt hörnet.

I takt med att globaliseringen ökar kommer människor från olika delar av världen att resa mer. Det gör att flygplatser världen över blir till nav för tillväxt och arbetstillfällen. För att området kring Stockholm Arlanda Airport ska ligga i framkant pågår fastighetsutvecklingen i området just nu för fullt.

En ny stadsdel utmed motorvägen håller på att ta form. De yttre stadsdelarna expanderar och nya verksamheter står i startgroparna. Möten, kreativitet, forskning och teknologi står i fokus för att möta morgondagens behov.

Området kring Arlanda flygplats, Airport City Stockholm, är inne i en expansiv fas. Intresset för etableringar är enormt. Inom en tioårsperiod beräknas området dubblera arbetstillfällena till cirka 50.000 anställda. Det byggs ett flertal hotell, kontor, utbildningsanläggningar, restauranger etc. och mitt i den växande flygplatsstaden skapas nu Sveriges nya mäss-, event- och mötesplats, Scandinavian XPO.

En grundbult i en levande flygplatsstad är den mångkultur som präglar atmosfären på en flygplats. Vi tror att de som etablerar sig i Airport City Stockholm kommer att uppleva hur avstånden i vårt långa land blir kortare.