– EU-politiker möts av en unik och effektfull installation i limträ vid vår entré. Vårt läge med smidig access för såväl arrangörer som besökare har gjort det möjligt att skapa en helhetsupplevelse som följer besökare. Från första stund utanför entrén och hela vägen in i våra olika hallar och mötesrum. Här finns utrymme, teknik och andra förutsättningar som krävs för att skapa upplevelser med en tydlig röd tråd, säger Anna Bauer, vd för Scandinavian XPO.

Skogsindustrierna insåg tidigt möjligheten att skapa en helhetsupplevelse hos Scandinavian XPO. Förutom en utställning inomhus har de satsat på att möta besökarna redan vid ankomst. Alla pelarna har en ljusinstallation med led-tickers som formar en ljusbild som efterliknar norrsken. Ett himlafenomen som finns med i Scandinavian XPO:s grafiska profil, interiör samt om i den utvändiga ljussättningen. Genom den tongivande installationen ges svenskt skogsbruk, och framförallt limträ, huvudrollen.  

Att kreativa installationer lyfts upp både invändigt och utvändigt ger en fin helhetsupplevelse för ministermötena på plats.  
 
– Det är fantastiskt att se hur hela vår anläggning maximeras på ett så genomarbetat sätt. De möten som genomförs här ramas in tydligt och effektfullt. Vårt team och anläggningen visar gång på gång vilka stora möjligheter som finns här. Både när det gäller inredning av lokalerna och att smidigt kunna rigga om utifrån olika behov som finns för den breda variationen av möten och evenemang, berättar Anna Bauer.  

Svensk natur i fokus  

Inne i Scandinavian XPO har man lyft fram svensk natur. Bland annat finns en spegelskog, där besökaren kan få en känsla av hur det är att kliva in i en stor svensk skog. I utställningen lyfts återvätning av våtmarker som en av flera viktiga insatser för att skapa goda förutsättningar för biologisk mångfald och kolinbindning i skog och mark. Här berättas också om svenskt skogsbruk och generella naturvårdsinsatser. Ett av världens högsta trähus, Skellefteås Sara Kulturhus, står modell i Skogsindustriernas utställning under det svenska ordförandeskapet.  

Bilderna är hämtade från Skogsindustrierna
Bilderna är hämtade från Skogsindustrierna

Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd

Den 1 januari – 30 juni 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd. Ordförandeskapet innebär att Sverige under sex månader planerar och leder arbetet i ministerrådet samt att Sverige företräder rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner. På Sveriges ordförandeskaps hemsida, sweden2023.eu, hittar du mer information och ordförandeskapsperiodens inplanerade konferenser, möten och workshops. Bilderna är hämtade från Skogsindustrierna där det även går att se rörligt material från utställningar på Scandinavian XPO. Foto: Ola Bringle.